Biznesa inkubators


Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un jaunu uzņēmumu veidošanos Preiļu novadā, radot inovatīvus ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, Preiļu novada dome izveidojusi Preiļu Biznesa inkubatoru (PBI).

Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja: 
Ineta Liepniece
, tālr.26596653,65321553, e-pasts: ineta.liepniece@preili.lv

Preiļu Biznesa inkubatora uzdevumi:
• materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana;
• juridiskās adreses nodrošināšana jaunajiem uzņēmējiem;
• atbalsta pakalpojumu (konsultācijas, apmācības) nodrošināšana;
• inovācijas veicināšana (inovācija ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas sfēras izstrādnes tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā).

Preiļu Biznesa Inkubatora nolikums (PDF)

Atbalsta pretendenti: pretendēt uz Preiļu Biznesa inkubatora priekšrocībām un saņemt atbalsta pakalpojumus var Latvijas Republikā reģistrēti komersanti vai fiziskas personas, kas ir Latvijas Republikas rezidenti un nav vecāki par 3 gadiem.

Lai pieteiktos darbībai Preiļu Biznesa inkubatorā: jāaizpilda un jāiesniedz pieteikuma veidlapa (DOCPDF) un pieteikuma veidlapā minētie dokumenti. Dokumentus iesniedz Preiļu Biznesa inkubatorā Preiļos, Kooperatīva ielā 6, III stāvā katru darba dienu no plkst. 9.00-17.00.

Atbalsta pakalpojumi 

Darba aizsardzība uzņēmumā (CD) -
Latvijas Darba devēju konfederācijas izdevums ar praktisku informāciju par darba aizsardzības prasībām 17 tautsaimniecības nozarēs

Arhīvs
Informācija par uzņēmējdarbību Preiļu novadā (PDF, 2010.09.10)
Informācija par uzņēmējdarbību Preiļu novadā (PDF, 2008.10.17)

Atpakaļ