Sabiedrības līdzdalība


Preiļu novada Pilsoniskās sabiedrības padomes nolikums (PDF)

PREIĻU NOVADA PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS padomes locekļu saraksts:
1. Veronika–Silvija Bogotā, biedrība „Sabiedriskais centrs „Nianse””
2. Artis Utināns, Preiļu novada invalīdu biedrība
3. Iveta Stašulāne, biedrība „Veiksmes biķeris”
4. Janīna Beča, biedrība „Sabiedriskais centrs „Aizkalne””
5. Ineta Liepniece, biedrība „Preiļu NVO centrs”, Preiļu BI
6. Irēna Timošenko, Preiļu novada pensionāru biedrība
7. Aldis Adamovičs, Preiļu novada dome
8. Sandis Šķēps, SIA „PREIME”
9. Maruta Plivda, SIA „OLŪTS”
10. Anatolijs Mūrnieks, z/s „Korsikova”
11. Ārijs Vucāns, SIA „ARKA P”
12. Aigars Zīmelis, SIA „AVM”
13. Diāna Vucāne, Preiļu novada Sociālais dienests
14. Guntis Skrimblis, Preiļu novada Kultūras centrs
15. Andrejs Zagorskis, Preiļu Izglītības pārvalde

Preiļu novada pilsoniskās sabiedrības Padomes 24.02.2011. sēdes Nr.1 protokols (PDF)

Atpakaļ