Domes noteikumi


NOTEIKUMI "TIRGUS IZPETES KARTIBA PREILU NOVADA PAŠVALDIBA" Nr. 2015/03 (PDF, 2014.12.22) 

NOTEIKUMI "Par autotransporta izmantošanu Preiļu novada pašvaldībā" (PDF, 2015.02.25) Pielikums nr.1 - Iesniegums (DOC) 

Noteikumi par kartību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Preiļu novadā (PDF, 2015.04.02.) Iesniegums (DOC) 

Rīkojums `Par korupcijas risku analīzi un pretkorupcijas pasākumu plānu` (PDF, 2015.09.02.) 

Aktīvās atpūtas zonas iekšējās kārtības noteikumi (PDF, 2013.07.06.) 

Atpakaļ