Saistošie noteikumi


Dokumenti publicēti PDF formātā. Lai tos lasītu uz datora jābūt instalētai lietotnei Acrobat Reader

Saistošo noteikumu izvietojuma jaunā versija. 

 

Grozījumi Preiļu novada domes saistošajos noteikumos sakarā ar EURO ieviešanu (ZIP, 2014.01.15):
(Grozījumi Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2011/02 „Par materiālo palīdzību Preiļu novadā”
Grozījumi Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2011/01 „Par sociālo palīdzību Preiļu novadā”
Grozījumi Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2011/09 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Preiļu novadā”
Grozījumi Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2011/04 "Par sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā"
Grozījumi Preiļu novada domes 2009.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 2009/04 „PAR PAŠVALDĪBAS NODEVĀM PREIĻU NOVADĀ”
Grozījumi Preiļu novada domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.2010/16 „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Preiļu novadā”
Grozījumi Preiļu novada domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2010/01 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu un maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Preiļu novadā”
Grozījumi Preiļu novada domes 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2013/01 „Par nekustamā īpašuma nodokli Preiļu novadā 2013.gadā”
Grozījumi Preiļu novada domes 2009.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 2009/05 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Preiļu novadā”
Grozījumi Preiļu novada domes 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.2010/10 „Preiļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi”
Grozījumi Preiļu novada domes 2011.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.2011/03 „Preiļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
Grozījumi Preiļu novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2012/04 „Noteikumi par administratīvo atbildību Preiļu novadā”
Grozījumi Preiļu novada domes 2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr. 2011/12 „Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Preiļu novadā”)

 


Apstiprinātie saistošie noteikumi: 


 

Preiļu novada domes noteikumi Nr. 2013/1 „Par balsošanas kārtību Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka,  pašvaldības izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora vietnieka un pagastu pārvalžu vadītāju amatam izvirzītajām kandidatūrām" (PDF, APSTIPRINĀTI ar Preiļu novada domes 2013. gada 11. jūnija Ārkārtas sēdes lēmumu protokola Nr.7. Nr.10)

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2013/12 „Par nekustamā īpašuma nodokli Preiļu novadā 2014.gadā” (PDF, Preiļu novada domes 2013. gada 24. oktobra sēdes lēmumu protokols Nr. 16. punkts 4.) 

Atpakaļ