Komitejas


Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Maruta Plivda
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Nadežda Hļebņikova
Komitejas locekļi: Zigmārs Erts, Nadežda Hļebņikova, Iveta Stare, Juris Vucāns


Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Ineta Liepniece
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Klavdija Zarāne
Komitejas locekļi: Māris Leikučs, Māra Rožinska, Klavdija Zarāne, Ārijs Vucāns 


Attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Juris Erts 
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Ēvalds Vilcāns 
Komitejas locekļi: Valentīna Madalāne, Aigars Zīmelis, Juris Želvis 

 

Atpakaļ