Komitejas


Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs – Maruta Plivda
Komitejas locekļi: Vladimirs Haritonovs, Ligita Pauniņa, Jāzeps Šņepsts, Juris Urtāns


Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja - Ineta Liepniece
Komitejas priekšsēdētājas vietniece: Valentīna Liniņa
Komitejas locekļi: Jānis Anspoks, Ārijs Vucāns, Inta Ziemele  


Attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs - Lauris Pastars 
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Juris Kovaļevskis 
Komitejas locekļi: Juris Erts, Juris Vucāns, Aigars Zīmelis 

 

Atpakaļ