Komitejas


Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs – Aldis Adamovičs
Komitejas locekļi: Vladimirs Haritonovs, Ligita Pauniņa, Jāzeps Šņepsts, Juris Urtāns


Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja - Maruta Plivda
Komitejas priekšsēdētājas vietniece: Ineta Liepniece
Komitejas locekļi: Valentīna Liniņa, Jānis Anspoks, Ārijs Vucāns  


Attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs - Lauris Pastars 
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Juris Kovaļevskis 
Komitejas locekļi: Juris Erts, Juris Vucāns, Aigars Zīmelis 

 

Atpakaļ