Komitejas


Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Maruta Plivda
Komitejas locekļi: Zigmārs Erts, Nadežda Hļebņikova, Iveta Stare, Juris Vucāns


Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: 
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: 
Komitejas locekļi: Māris Leikučs, Ineta Liepniece, Lauris Pastars, Raimonds Rubins, Ārijs Vucāns 


Attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: 
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: 
Komitejas locekļi: Juris Erts, Valentīna Madalāne, Ēvalds Vilcāns, Aigars Zīmelis, Juris Želvis 

 

Atpakaļ