Preiļu Mūzikas un mākslas skola aicina jaunos audzēkņus uz iestājeksāmeniem


18.04.2017

Preiļu Mūzikas un mākslas skola aicina jaunos audzēkņus uz iestājeksāmeniem Mūzikas nodaļā Programmās – Klavierspēle, Akordeona spēle, Pūšaminstrumentu spēle (Flautas, Klarnetes, Saksofona, Trompetes, Eifonija, Trombona, Tubas, Mežraga spēle), Vijoļspēle, Kora klase un Mākslas nodaļā Programmā -Vizuāli plastiskā māksla.

  • 9. maijā plkst. 18.00
  • 2. jūnijā plkst. 17.00

Griezties pēc informācijas:

  • Preiļu Mūzikas un mākslas skolā 65322542;
  • Mūzikas nodaļā direktora vietn. Laima Sondore 65320335;
  • Mākslas nodaļā direktora vietn. Marianna Abricka 65320336.

Gaidām visus talantīgos, mācīties gribošos audzēkņus un vecākus katru darba dienu,  lai iepazītos ar skolas darbu procesu, dažādu instrumentu skanējumu, skolotājiem.

Direktora vietniece: Laima Sondore

Atpakaļ