14. martā seminārs `Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu`


14.03.2013

Preiļu  nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Nosaukums: Aktualitātes lauksaimniecībā

Norises vieta: Preiļu novada domes zāle, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads

Datums: 14.03.2013

Laiks Stundu skaits Saturs Lektors Lektora paraksts
10.00 – 10.30 0.5 Valsts subsīdijas 2013. gadā LLKC Preiļu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Aina Golubeva  
10.30 – 11.00 0.5 ES līdzekļu investīciju iespējas 2013. gadā un turpmākajā periodā.   LLKC Preiļu KB ekonomikas speciāliste- Lidija Kivleniece  
11.00 – 11.30 0.5 VAS ''Latvijas Hipotēku un zemes banka''  atbalsta programmas biznesa uzsācējiem, lauksaimniekiem un uzņēmumiem to attīstības stadijā. VAS ''Latvijas Hipotēku un zemes banka'' Rēzeknes filiāles Aizdevumu daļas vadītājs Edgars Jonikāns  
11.30 – 11.45   Kafijas pauze    
11.45-12.15 0.5 Svarīgākais tiešo maksājumu jomā, t.sk. informācija par LIZ apsekošanu, agrovides pasākumiem, zemes īpašuma tiesību apliecinošajiem dokumentiem. Eiropas savienības  tiešo maksājumu daļas vadītājs Aivars Znotiņš  
12.15 – 12.45 0.5  Lauksaimniecības produkcijas realizācijas iespējas. Iespējas piedalīties lauksaimniecības politikas veidošanā. Aktualitātes lauksaimniekiem LLKC Preiļu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Aina Golubeva  
12.45-13.15 0.5 Aktualitātes augu aizsardzības jomā. VAAD Latgales reģionālās nodaļas vadītāja Alla Kalāne    
13.15 – 13.45 0.5 Aktualitātes PVD jomā. Savstarpējās atbilstības prasības. Dzīvnieku reģistrācija un identifikācija PVD Dienvidlatgales pārvaldes veterinārā inspektore V.Dimpere  
Kopā st. 3.5      

 

Semināra moderators: /Aina Golubeva, Preiļu nodaļas uzņēmējdarbības  konsultants/ 

Uzņēmējdarbības konsultants: /Aina Golubeva/
Nodaļas vadītājs: /Guntars Melnis/

Atpakaļ