19. martā Pelēču KN Ziedu nolikšana pie politiski represēto piemiņas akmens un tematisks pasākums Pelēču pamatskolā


19.03.2013

19. martā plkst. 12.00 Pelēču KN Ziedu nolikšana pie politiski represēto piemiņas akmens un tematisks pasākums Pelēču pamatskolā

Atpakaļ