9. martā Preiļu KN Atpūtas vakars „Sieviete, Tu esi dzīve un iedvesma”


09.03.2013

9. martā plkst. 19.00 Preiļu KN Atpūtas vakars „Sieviete, Tu esi dzīve un iedvesma”.

Ieeja - Ls 3.00

Atpakaļ