Sociālā palīdzība un pakalpojumi


Preiļu novada domes
SOCIĀLAIS DIENESTS
Aglonas iela 1a, Preiļi LV-5301

Sociālā dienesta vadītāja 

Darbinieku kontaktinformācija 

Sociālā dienesta nolikums ar grozījumiem (PDF, 2010.05.27, grozījumi 2010.08.19., 2010.08.25., 2011.09.29., 2011.10.26., 2013.01.24.)

Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centra nolikums (PDF, 2011.09.30) 
Preiļu novada Sociālā dienesta Dienas centra nolikums (PDF, 2012.03.23)

Pārskats par Preiļu novada sociālā dienesta darbu 2014. gadā (PDF)
Pārskats par Preiļu novada sociālā dienesta darbu 2013. gadā
(PDF)

Pārskats par Preiļu novada sociālā dienesta darbu 2011. gadā
(PDF)

Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2014. gadā (XLS) 
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2013. gadā
(XLS) 
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2012. gadā (XLS) 
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2012. gadā (PDF) 
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2011. gadā (XLS) 
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2010.gadā (PDF) 
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2010.gadā (XLS) 
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2009.gadā (PDF) 
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2008.gadā (XLS)

Par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā 2008.gadā (PDF)
Pārskata analīze par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2007. gadā (PDF)
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2007. gadā (XLS)
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2006. gadā (XLS)


Pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem 2014. gadā (XLS) 
Pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem 2013. gadā
(XLS) 

Pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem 2012. gadā
 (XLS) 
Pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem 2011. gadā (XLS)

Atpakaļ