Jaunatne


Jaunieti!

Nestāvi malā! Esi atsaucīgs! 
Nāc un dalies ar savām idejām JIP! Kopā mēs tās realizēsim!

Savas idejas, pārdomas un redzējumu par jauniešu dzīvi novadā sūti uz e-pastu: santa.ancane@preili.lv vai zvani pa tel.: 29327010

Vai nāc parunāties un padzert tēju  Raiņa bulvārī 24 (2. stāvā).

Ja vēlies būt informēts par jauniešu dzīvi novadā, noteikti ienāc šeit:

http://www.draugiem.lv/www.preili.lv/ 
https://twitter.com/preilujaunietis
http://www.facebook.com/PreiluNovadaJauniesiem?ref=hl

 

Par jaunatni Preiļu  novadā!

  • Jaunietis – no 13 – 25 gadu vecumam (oficiāli vecums pēc Jaunatnes likuma)
  • Skaits - 1790 jaunieši, t.i. 16 % no visiem iedzīvotājiem (2014. gada decembrī)
  • Teritoriālais sadalījums – 76 % dzīvo Preiļu pilsētā un Preiļu pagastā, 24 % dzīvo Aizkalnes, Pelēču un Saunas pagastos.
  • Jauniešu skaits, kuri seko INFO lapām internetā: (uz 27.01.2015.)

www.draugiem.lv  – vairāk kā 530 sekotāji
www.facebook.com  – vairāk kā 200 sekotāji
www.twitter.com  - vairāk kā 720 sekotāji

  •  Jauniešu informācijas punktā (JIP) reģistrēti – 84 jaunieši (2014. gada decembrī)
  •  Jauniešu biedrības PAKAC aktīvisti – 20 biedri (2014. gada decembrī)

Par darbu ar jaunatni novadā!

  • Kopš 2013. gada 4. februāra Preiļu novada domē strādā jaunatnes lietu speciālists, kura galvenais pienākums ir koordinēt darbu ar jaunatni novadā, veicināt sadarbību starp jauniešiem, nevalstisko sektoru, sabiedrību un pašvaldību, kā arī īstenot jaunatnes politikas pilnveidošanu un īstenošanu novadā.
  • 2013. gada 27. jūnijā tika atklāts Preiļu novada “Jauniešu informācijas punkts” (JIP), Raiņa bulvārī 24, Preiļos.
  • Kopš 2013. gada aktīvi notiek dažādi izklaides un aktīvās atpūtas pasākumi, semināri, tikšanās, kino vakari, radošās darbnīcas, akcijas, braucieni, iesaiste projektos un citas aktivitātes jauniešiem novadā.

2013. gadā – vairāk kā 25 pasākumi un aktivitātes.

2014. gadā – vairāk kā 40 aktivitātes un pasākumi jauniešiem.

Ko dara Jaunatnes lietu speciālists?

• plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni,
• veido un uztur saikni starp jauniešiem, novada domi, novada iestādēm un sabiedrību kopumā,
• izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei novadā, 
• sadarbojas ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, 
• īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, 
• sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, 
• veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, 
• konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, 
• veicina jauniešu personības attīstību,
• nodrošina komunikāciju ar novada jaunatni un informē sabiedrību par Preiļu novada jauniešu aktivitātēm.

Atpakaļ