Jaunatne


Kopš 2013. gada 4. februāra Preiļu novada domē strādā jaunatnes lietu speciālists, kura galvenais pienākums ir koordinēt darbu ar jaunatni novadā, veicināt sadarbību starp jauniešiem, nevalstisko sektoru, sabiedrību un pašvaldību, kā arī īstenot jaunatnes politikas pilnveidošanu un īstenošanu novadā.

Hej, Preiļu novada jaunieti!
Jā, es uzrunāju tieši Tevi!
Jo Tu esi – aktīvs, atraktīvs, radošs un aizrautīgs.
Jo Tu labprāt iesaistītos un līdzdarbotos dažādās aktivitātēs savā novadā.
Jo Tev ir ļoti daudz interesantu un radošu ideju, kuras realizēt.
Vēlies veidot ikdienu krāsaināku un interesantāku sev un citiem?
Nestāvi malā! Esi atsaucīgs! 
Nāc un dalies ar savām idejām! Kopā mēs tās realizēsim!

Savas idejas, pārdomas un redzējumu par jauniešu dzīvi novadā sūti uz e-pastu: santa.ancane@preili.lv vai zvani pa tel.: 29327010

Preiļu novada jaunatnes lietu speciālisti Santu Ancāni var satikt telpā Raiņa bulvārī 24 (2.stāvā).
Jaunieši, kuriem ir kādi jautājumi vai idejas, droši var nākt un dalīties savās domās! Šī telpa ir vieta jauniešu sanākšanām un tikšanās reizēm, kurās taps radošas idejas, jauni pasākumi un interesantas aktivitātes. Uz tikšanos Raiņa burv.24 (2.stāvā)! 

Preiļu novada Jaunatnes lietu speciāliste SANTA 

Jaunatnes lietu speciālists:

• persona, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni,
• veido un uztur saikni starp jauniešiem, novada domi, novada iestādēm un sabiedrību kopumā,
• izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei novadā,
• sadarbojas ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām,
• īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā,
• sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu,
• veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē,
• konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu,
• veicina jauniešu personības attīstību,
• nodrošina komunikāciju ar novada jaunatni un informē sabiedrību par Preiļu novada jauniešu aktivitātēm.

Atpakaļ