Visas ziņasPar pēdējo nedēļu Par pēdējo mēnesi
  • 07.10.2015 - 22.10.2015

    SIA "FleMur" aicina darbā šuvējas

    SIA "FleMur" aicina darbā šuvējus ar pieredzi. Darba vieta atrodas Preiļos. Visas sociālās garantijas, normālais darba laiks, darbs draudzīgā kolektīvā, alga no 360 EUR. Papildus informācija pa tālruni 25450325 vai 65420054.

  • 05.10.2015 - 27.11.2015

    Aicinājums iesniegt priekšlikumus Preiļu novada Teritorijas plānojuma izstrādei

    Preiļu novada dome informē, ka 2015. gada 30. aprīļa domes sēdē /prot.nr.7, 1.§/ tika pieņemts lēmums uzsākt Preiļu novada Teritorijas plānojuma izstrādi, kurā ietilpst Paskaidrojuma raksts, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Tika apstiprināts arī Teritorijas plānojuma izstrādes...


Atpakaļ