1 2 3 4 ...99

Visi video sižeti


2018.09.11. LRT raidījuma "Preiļu novada aktualitātes" videoieraksts

11.09.2018

2018.09.11. LRT raidījuma "Preiļu novada aktualitātes" videoieraksts

11.09.2018

Jaunieši iesaistās projektā „Kopā varam!”

31.08.2018

Preiļos jau trīs gadus darbojas jauniešu centrs „ČETRI”, kur atbalstu savu ideju īstenošanai meklē daudzi Preiļu novada jaunieši. Šovasar jauniešu centrā “ČETRI” īsteno projektu “Kopā varam!”, kura galvenais mērķis ir izveidot Jaunatnes konsultatīvo padomi un Jauniešu domi, tādējādi vēl vairāk iesaistot jauniešus aktīvākas Preiļu kultūras dzīves veidošanā.

Preiļu, Riebiņu un Aglonas pašvaldības vienojas par jaunu ceļu izbūvi

30.08.2018

Preiļu, Riebiņu un Aglonas pašvaldībās rit “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” projekta 3. kārta, šovasar strādājot pie Rīgas un Brīvības ielas posmu atjaunošanas un apļveida krustojuma izbūves.

Talka dabas liegumā „Jaša”

23.08.2018

Dabas aizsardzības pārvalde regulāri rīko talkas dažādās Latvijas vietās. Nupat viena no tām notika dabas lieguma teritorijā Preiļu novadā Jašas upē. Tā kā upe tek cauri mežam, tajā ir daudz sakritušu koku, kas veido aizsprostus un traucē normālam upes tecējumam. Gan aizsprostu, gan uz upes uzcelto hidroelektrostaciju dēļ šobrīd ūdens līmenis upē ir kritisks.

2018.08.22. LRT raidījuma "Preiļu novada aktualitātes" videoieraksts

21.08.2018

1 2 3 4 ...99

Atpakaļ