Iepirkumi


Meklēšana


Atrasti iepirkumi 110

1 2 3 4 5 6

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
01.07.2016 PND 2016/23M Preiļu novada attīstības programmas 2017.-2023.gadam izstrāde 15.07.2016 Pabeigts
20.06.2016 PND 2016/22M Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Preiļu novada domes autotransportam 05.07.2016 Pabeigts
02.06.2016 PND 2016/21M Būvdarbi ”Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve Preiļu novada Pelēču pagasta Ārdavas ciematā” 14.06.2016 Pabeigts
01.06.2016 PND 2016/19BD Grupas “Labvēlīgais TIPS” koncerta nodrošināšana 27.05.2016 Pabeigts
01.06.2016 PND 2016/20BD Intara Busuļa & Abonementa orķestra koncerta nodrošināšana 27.05.2016 Pabeigts
26.04.2016 PND 2016/17M ELFLA Pelēču vasaras estrādes izbūve, Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 10.05.2016 Pabeigts
26.04.2016 PND 2016/18M ELFLA Āra vingrošanas laukumu izveide Preiļu novadā, Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 10.05.2016 Pārtraukts
07.04.2016 PND 2016/16BD Izrādes “OPINION PUBLIC” nodrošināšana 04.04.2016 Pabeigts
06.04.2016 PND 2016/15AK Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Preiļu pils - PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ 26.05.2016 Pārtraukts
11.03.2016 PND 2016/14M Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Preiļu novada ūdenstilpēs 22.03.2016 Pabeigts
09.03.2016 PND 2016/13AK Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2016. gadā 13.04.2016 Pabeigts
07.03.2016 PND 2016/12AK Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektam “Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa ēkas pārbūve, Liepājas ielā 46, Preiļos” 12.04.2016 Pabeigts
01.03.2016 PND 2016/10M Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektam “Inženierkomunikāciju izbūve gar Rīgas un Brīvības ielu posmiem Preiļos” 14.03.2016 Pabeigts
01.03.2016 PND 2016/11M Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2016. gadā 14.03.2016 Pārtraukts
24.02.2016 PND 2016/9M Malkas iegāde Preiļu novada pagastu pārvalžu vajadzībām 2016./2017. gada ziemas sezonai 07.03.2016 Pabeigts
15.02.2016 PND 2016/8M Patversmes/atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšana 26.02.2016 Pabeigts
09.02.2016 PND 2016/7AK Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde operatīvajā līzingā Preiļu novada pašvaldībai 18.03.2016 Pabeigts
03.02.2016 PND 2016/5M Autoruzraudzība būvprojekta “Preiļu pils 1.kāras 1. un 2.etaps” realizācijas būvdarbos” 26.01.2016 Pabeigts
19.01.2016 PND 2016/6M Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam “Preiļu novada domes ēkas atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai” 01.02.2016 Pabeigts
14.01.2016 PND 2016/4M Preiļu novada pašvaldības ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība 26.01.2016 Pabeigts
Atpakaļ