Iepirkumi


Meklēšana


Atrasti iepirkumi 121

1 2 3 4 ...7

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
18.01.2017 PND 2017/1AK Stāvlaukuma pārbūve, Tirgus laukumā 11, Preiļos 24.02.2017 Aktīvs
27.12.2016 PND 2016/33M Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.6498-6505 (Preiļos, Raiņa bulvārī 30) Preiļu pils pārbūves 3.kārtas būvprojekta aktualizācija 11.01.2017 Pabeigts
27.12.2016 PND 2016/32AK Preiļu novada pašvaldības ceļu pārbūve (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros) 03.02.2017 Pārtraukts
21.12.2016 PND 2016/31M Ielu apgaismojuma tīklu pārbūve Liepu ielas posmā no Ziedu ielas līdz apvedceļam Preiļos 06.01.2017 Aktīvs
15.11.2016 PND 2016/30M Preiļu novada Preiļu pagasta pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvja pārbūve 01.12.2016 Pabeigts
25.10.2016 PND 2016/29M Preiļu novada Preiļu pagasta pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvja N15 (ŪSIK kods 432451:14) pārbūve 08.11.2016 Pārtraukts
17.10.2016 PND 2016/28M Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2016/2017.gada ziemas periodā, tranzīta ielu uzturēšana 2017. gadā 28.10.2016 Pabeigts
28.09.2016 PND 2016/27AK Degvielas iegāde Preiļu novada domes autotransporta vajadzībām 03.11.2016 Pabeigts
21.09.2016 PND 2016/26AK Preiļu novada pašvaldības ceļu pārbūve 27.10.2016 Pabeigts
09.09.2016 PND 2016/25AK ES Elektroenerģijas iegāde Preiļu novada pašvaldības vajadzībām 24 mēnešos 08.11.2016 Pabeigts
31.08.2016 PND 2016/24AK Preiļu 1.pamatskolas un Preiļu valsts ģimnāzijas ēku telpu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība 07.10.2016 Pabeigts
01.07.2016 PND 2016/23M Preiļu novada attīstības programmas 2017.-2023.gadam izstrāde 15.07.2016 Pabeigts
20.06.2016 PND 2016/22M Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Preiļu novada domes autotransportam 05.07.2016 Pabeigts
02.06.2016 PND 2016/21M Būvdarbi ”Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve Preiļu novada Pelēču pagasta Ārdavas ciematā” 14.06.2016 Pabeigts
01.06.2016 PND 2016/19BD Grupas “Labvēlīgais TIPS” koncerta nodrošināšana 27.05.2016 Pabeigts
01.06.2016 PND 2016/20BD Intara Busuļa & Abonementa orķestra koncerta nodrošināšana 27.05.2016 Pabeigts
26.04.2016 PND 2016/17M ELFLA Pelēču vasaras estrādes izbūve, Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 10.05.2016 Pabeigts
26.04.2016 PND 2016/18M ELFLA Āra vingrošanas laukumu izveide Preiļu novadā, Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 10.05.2016 Pārtraukts
07.04.2016 PND 2016/16BD Izrādes “OPINION PUBLIC” nodrošināšana 04.04.2016 Pabeigts
06.04.2016 PND 2016/15AK Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Preiļu pils - PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ 26.05.2016 Pārtraukts
Atpakaļ