Iepirkumi


Meklēšana


Atrasti iepirkumi 73

1 2 3 4

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
27.03.2015 PND 2015/11M Florbola inventāra piegāde Preiļu 1.pamatskolas vajadzībām 10.04.2015 Pabeigts
23.03.2015 PND 2015/10M Preiļu novada informatīvā izdevuma „Preiļu Novada Vēstis” sagatavošana un iespiešana 07.04.2015 Pabeigts
16.03.2015 PND 2015/9M Aprīkojuma iegāde projektā „Zivju resursu aizsardzība Preiļu novada ūdenstilpnēs 27.03.2015 Pabeigts
10.03.2015 PND 2015/8M Vieglās automašīnas iegāde operatīvajā līzingā Preiļu novada domes vajadzībām 23.03.2015 Pabeigts
02.03.2015 PND 2015/7M Kancelejas preču un biroja papīra piegāde Preiļu novada pašvaldības vajadzībām 16.03.2015 Pabeigts
27.02.2015 PND 2015/6M Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2015. gadā 11.03.2015 Pabeigts
26.02.2015 PND 2015/5AK Pārtikas produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vajadzībām 27.03.2015 Pabeigts
10.02.2015 PND 2015/4M Preiļu novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts 2015., 2016. un 2017. gados 26.02.2015 Pabeigts
05.02.2015 PND 2015/3M Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centrā 20.02.2015 Pabeigts
27.01.2015 PND 2015/2M Malkas iegāde Preiļu novada pagastu pārvalžu vajadzībām 2015./2016.gadu ziemas sezonai 09.02.2015 Pabeigts
15.01.2015 PND 2015/1M Patversmes/Atskurbināšanas pakalpojuma nodrošināšana 27.01.2015 Pabeigts
23.12.2014 PND 2014/30SP Tehniskā projekta “Preiļu pilsētas apvedceļa būvniecība dienvidu virzienā” aktualizācija un būvdarbu autoruzraudzības veikšana 07.01.2015 Pabeigts
12.12.2014 PND 2014/29 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu novada pašvaldības pansionātā “Preiļi” un Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centrā 06.01.2015 Pabeigts
08.12.2014 PND 2014/28 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu novada izglītības iestādēs 23.12.2014 Pabeigts
03.10.2014 PND 2014/27M Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2014./2015.gada ziemas periodā, tranzīta ielu uzturēšana 2015.gadā 14.10.2014 Pabeigts
30.09.2014 PND 2014/26M Medījumu dzesēšanas kameru piegāde Preiļu novada medību kolektīviem 07.10.2014 Pabeigts
26.09.2014 PND 2014/25M Mūzikas instrumentu iegāde Preiļu mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestrim 07.10.2014 Pabeigts
15.08.2014 PND 2014/24SP Grozījumi (izmaiņu akti) ERAF projekta „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” (aktivitāte 3.6.2.1. „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”) ietvaros, četru objektu Būvdarbu līgumos 18.08.2014 Pabeigts
31.07.2014 PND 2014/23M Ēdināšanas pakalpojumu iepirkums Preiļu novada izglītības iestāžu vajadzībām 11.08.2014 Pabeigts
22.07.2014 PND 2014/22M Piena un piena pārstrādes produktu piegāde Preiļu PII „Pasaciņa” vajadzībām 04.08.2014 Pabeigts
Atpakaļ