Iepirkumi


Meklēšana


Atrasti iepirkumi 117

1 2 3 4 5 6

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
15.11.2016 PND 2016/30M Preiļu novada Preiļu pagasta pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvja pārbūve 01.12.2016 Aktīvs
25.10.2016 PND 2016/29M Preiļu novada Preiļu pagasta pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvja N15 (ŪSIK kods 432451:14) pārbūve 08.11.2016 Pārtraukts
17.10.2016 PND 2016/28M Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2016/2017.gada ziemas periodā, tranzīta ielu uzturēšana 2017. gadā 28.10.2016 Pabeigts
28.09.2016 PND 2016/27AK Degvielas iegāde Preiļu novada domes autotransporta vajadzībām 03.11.2016 Pabeigts
21.09.2016 PND 2016/26AK Preiļu novada pašvaldības ceļu pārbūve 27.10.2016 Aktīvs
09.09.2016 PND 2016/25AK ES Elektroenerģijas iegāde Preiļu novada pašvaldības vajadzībām 24 mēnešos 08.11.2016 Pabeigts
31.08.2016 PND 2016/24AK Preiļu 1.pamatskolas un Preiļu valsts ģimnāzijas ēku telpu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība 07.10.2016 Pabeigts
01.07.2016 PND 2016/23M Preiļu novada attīstības programmas 2017.-2023.gadam izstrāde 15.07.2016 Pabeigts
20.06.2016 PND 2016/22M Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Preiļu novada domes autotransportam 05.07.2016 Pabeigts
02.06.2016 PND 2016/21M Būvdarbi ”Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve Preiļu novada Pelēču pagasta Ārdavas ciematā” 14.06.2016 Pabeigts
01.06.2016 PND 2016/19BD Grupas “Labvēlīgais TIPS” koncerta nodrošināšana 27.05.2016 Pabeigts
01.06.2016 PND 2016/20BD Intara Busuļa & Abonementa orķestra koncerta nodrošināšana 27.05.2016 Pabeigts
26.04.2016 PND 2016/17M ELFLA Pelēču vasaras estrādes izbūve, Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 10.05.2016 Pabeigts
26.04.2016 PND 2016/18M ELFLA Āra vingrošanas laukumu izveide Preiļu novadā, Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 10.05.2016 Pārtraukts
07.04.2016 PND 2016/16BD Izrādes “OPINION PUBLIC” nodrošināšana 04.04.2016 Pabeigts
06.04.2016 PND 2016/15AK Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Preiļu pils - PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ 26.05.2016 Pārtraukts
11.03.2016 PND 2016/14M Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Preiļu novada ūdenstilpēs 22.03.2016 Pabeigts
09.03.2016 PND 2016/13AK Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2016. gadā 13.04.2016 Pabeigts
07.03.2016 PND 2016/12AK Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektam “Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa ēkas pārbūve, Liepājas ielā 46, Preiļos” 12.04.2016 Pabeigts
01.03.2016 PND 2016/10M Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektam “Inženierkomunikāciju izbūve gar Rīgas un Brīvības ielu posmiem Preiļos” 14.03.2016 Pabeigts
Atpakaļ