Iepirkumi


Meklēšana


Atrasti iepirkumi 44

1 2 3

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
09.04.2014 PND 2014/12AK Būvdarbi „Preiļu novada izglītības iestāžu renovācija”” 15.05.2014 Aktīvs
02.04.2014 PND 2014/11AK Elektroenerģijas iepirkums Preiļu novada pašvaldības vajadzībām 08.05.2014 Aktīvs
01.04.2014 PND 2014/7M Daugavpils ielas seguma 2.kārtas rekonstrukcija, Preiļos 14.04.2014 Aktīvs
27.03.2014 PND 2014/10AK Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana Preiļu novada izglītības iestādēs 06.05.2014 Aktīvs
25.03.2014 PND 2014/9M Esošās ārējās siltumtrases rekonstrukcija Preiļu novada Pelēču pagasta Pelēču ciemā 07.04.2014 Pabeigts
13.03.2014 PND 2014/8M Vieglā elektromobiļa iegāde Preiļu novada domes vajadzībām 24.03.2014 Pārtraukts
07.03.2014 PND 2014/6M Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” 18.03.2014 Pabeigts
06.03.2014 PND 2014/4M Papildus darbi objektā „Preiļu PII „Pasaciņa” ēkas rekonstrukcija (tai sk. stacionārā aprīkojuma iegāde) ar fasādes siltināšanu, apkārtnes labiekārtošanu 17.03.2014 Pabeigts
05.03.2014 PND 2014/3AK ERAF Būvdarbi projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros (ceļu rekonstrukcija Preiļu pilsētā, Aizkalnes, Preiļu, Pelēču un Saunas pagastos, Preiļu novadā) 24.04.2014 Aktīvs
04.03.2014 PND 2014/5M Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2014. gadā 17.03.2014 Pabeigts
30.01.2014 PND 2014/2M Malkas iegāde Preiļu novada pagastu pārvalžu vajadzībām 2014./2015.gadu ziemas sezonai 10.02.2014 Pabeigts
13.01.2014 PND 2014/1 Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Preiļu novada izglītības iestādēs 29.01.2014 Pārtraukts
20.12.2013 PND 2013/33M Ceļu rekonstrukcija Preiļu un Pelēču pagastos, projekta „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana II” ietvaros 10.01.2014 Pabeigts
28.11.2013 PND 2013/32M Ielu apgaismojuma renovācija Preiļos 09.12.2013 Pabeigts
25.11.2013 PND 2013/31M Ielu apgaismojuma renovācija Preiļos 06.12.2013 Pārtraukts
21.11.2013 PND 2013/30M Ēdināšanas pakalpojumi Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centra vajadzībām 02.12.2013 Pabeigts
21.10.2013 PND 2013/29M Ēdināšanas pakalpojumi Preiļu novada pašvaldības pansionāta „Preiļi” vajadzībām 01.11.2013 Pabeigts
07.10.2013 PND 2013/28 Pasažieru autobusa noma (ar izpirkumu) Preiļu novada Aizkalnes pagasta vajadzībām 18.10.2013 Pabeigts
04.10.2013 PND 2013/27AK Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2013./2014. gada ziemas periodā, tranzīta ielu uzturēšana 2014. gadā 11.11.2013 Pabeigts
01.10.2013 PND 2013/26M Ārtelpu informatīvā kioska piegāde, uzstādīšana, apkope un uzturēšana, un satura sistēmas izveide” LEADER projekta Nr. 13-03-LL12-L413204-000019 ietvaros 14.10.2013 Pabeigts
Atpakaļ