Iepirkumi


Meklēšana


Atrasti iepirkumi 136

1 2 3 4 ...7

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
12.06.2017 PND 2017/16M Preiļu parka četru tiltiņu atjaunošana 26.06.2017 Pārtraukts
09.06.2017 PND 2017/15M Preiļu vasaras estrādes izbūve 20.06.2017 Aktīvs
02.05.2017 PND 2017/14M Būvprojektu `Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas telpu pārbūve` un `Preiļu 1.pamatskolas telpu pārbūve` ekspertīzes nodrošināšana 15.05.2017 Pabeigts
24.04.2017 PND 2017/13AK `Preiļu pilsētas Celtnieku ielas daudzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu, piebraucamo ceļu un inženierkomunikāciju atjaunošana` 2. kārta 22.05.2017 Pabeigts
13.04.2017 PND 2017/12M Pašvaldības autoceļa Gaigalova – Gaigalova Aizkalnes pagastā ikdienas uzturēšanas darbi, asfaltbetona seguma atjaunošana (bedrīšu vienlaidus remonts ar ieklājēju) 27.04.2017 Pabeigts
05.04.2017 PND 2017/11AK Pārtikas produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vajadzībām 26.04.2017 Pabeigts
29.03.2017 PND 2017/10 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionātam “Preiļi” 06.04.2017 Pabeigts
27.02.2017 PND 2017/9M Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2017. gadā 10.03.2017 Pabeigts
24.02.2017 PND 2017/8AK Rīgas un Brīvības ielas posmu atjaunošana un apļveida krustojuma izbūve Preiļos 31.03.2017 Pārtraukts
17.02.2017 PND 2017/7 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu novada izglītības iestādēm 03.03.2017 Pabeigts
15.02.2017 PND 2017/6 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionātam “Preiļi” 28.02.2017 Pārtraukts
14.02.2017 PND 2017/5M Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektam “Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūve” 27.02.2017 Pabeigts
14.02.2017 PND 2017/4AK Pašvaldības autoceļa Purmaļi – Lielie Anspoki, Saunas pagastā, Preiļu novadā pārbūve 31.03.2017 Pabeigts
10.02.2017 PND 2017/3M Patversmes/atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšana 23.02.2017 Pabeigts
27.01.2017 PND 2017/2AK Pašvaldības autoceļa Rinči – Gorlišķi – Raudovka, Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā pārbūve 03.03.2017 Pabeigts
18.01.2017 PND 2017/1AK Stāvlaukuma pārbūve, Tirgus laukumā 11, Preiļos 03.03.2017 Pabeigts
27.12.2016 PND 2016/33M Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.6498-6505 (Preiļos, Raiņa bulvārī 30) Preiļu pils pārbūves 3.kārtas būvprojekta aktualizācija 11.01.2017 Pabeigts
27.12.2016 PND 2016/32AK Preiļu novada pašvaldības ceļu pārbūve (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros) 03.02.2017 Pārtraukts
21.12.2016 PND 2016/31M Ielu apgaismojuma tīklu pārbūve Liepu ielas posmā no Ziedu ielas līdz apvedceļam Preiļos 06.01.2017 Pabeigts
15.11.2016 PND 2016/30M Preiļu novada Preiļu pagasta pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvja pārbūve 01.12.2016 Pārtraukts
Atpakaļ