Iepirkumi


Meklēšana


Atrasti iepirkumi 61

1 2 3 4

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
12.12.2014 PND 2014/29 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu novada pašvaldības pansionātā “Preiļi” un Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centrā 06.01.2015 Aktīvs
08.12.2014 PND 2014/28 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu novada izglītības iestādēs 23.12.2014 Aktīvs
03.10.2014 PND 2014/27M Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2014./2015.gada ziemas periodā, tranzīta ielu uzturēšana 2015.gadā 14.10.2014 Pabeigts
30.09.2014 PND 2014/26M Medījumu dzesēšanas kameru piegāde Preiļu novada medību kolektīviem 07.10.2014 Pabeigts
26.09.2014 PND 2014/25M Mūzikas instrumentu iegāde Preiļu mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestrim 07.10.2014 Pabeigts
15.08.2014 PND 2014/24SP Grozījumi (izmaiņu akti) ERAF projekta „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” (aktivitāte 3.6.2.1. „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”) ietvaros, četru objektu Būvdarbu līgumos 18.08.2014 Pabeigts
31.07.2014 PND 2014/23M Ēdināšanas pakalpojumu iepirkums Preiļu novada izglītības iestāžu vajadzībām 11.08.2014 Pabeigts
22.07.2014 PND 2014/22M Piena un piena pārstrādes produktu piegāde Preiļu PII „Pasaciņa” vajadzībām 04.08.2014 Pabeigts
26.06.2014 PND 2014/21M ERAF Papildus darbi ERAF projekta „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” (aktivitāte 3.6.2.1. „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”) ietvaros 07.07.2014 Pabeigts
13.06.2014 PND 2014/20M ERAF Būvdarbu būvuzraudzība projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros (ceļu rekonstrukcija Preiļu pilsētā, Aizkalnes, Preiļu, Pelēču un Saunas pagastos, Preiļu novadā) 26.06.2014 Pabeigts
09.06.2014 PND 2014/19AK ES Elektroenerģijas iepirkums Preiļu novada pašvaldības vajadzībām 24 mēnešos 25.07.2014 Pabeigts
06.06.2014 PND 2014/18M Preiļu novada Saunas pagasta Salas pamatskolas jumta seguma vienkāršotā renovācija 18.06.2014 Pabeigts
04.06.2014 PND 2014/17M Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.6498-6505 (Preiļos, Raiņa bulvārī 30) Preiļu pils tehniskā projekta BK daļas aktualizācija 16.06.2014 Pabeigts
03.06.2014 PND 2014/16M Tehniskā projekta izstrāde „Preiļu parka dīķu un kanālu rekonstrukcija” Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 Projekts ELRII – 349 „AQUA LIFE” ietvaros 16.06.2014 Pabeigts
02.06.2014 PND 2014/15AK Degvielas iegāde Preiļu novada domes autotransporta vajadzībām 07.07.2014 Pabeigts
28.05.2014 PND 2014/14M ERAF Būvdarbu būvuzraudzība projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros (ceļu rekonstrukcija Preiļu pilsētā, Aizkalnes, Preiļu, Pelēču un Saunas pagastos, Preiļu novadā) 09.06.2014 Pārtraukts
29.04.2014 PND 2014/13M Starptautiskas bērnu atpūtas un vides izglītības nometnes organizēšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ELRII-349 "AQUA LIFE" ietvaros 13.05.2014 Pabeigts
09.04.2014 PND 2014/12AK Būvdarbi „Preiļu novada izglītības iestāžu renovācija”” 15.05.2014 Pabeigts
02.04.2014 PND 2014/11AK Elektroenerģijas iepirkums Preiļu novada pašvaldības vajadzībām 08.05.2014 Pārtraukts
01.04.2014 PND 2014/7M Daugavpils ielas seguma 2.kārtas rekonstrukcija, Preiļos 14.04.2014 Pabeigts
Atpakaļ